Tájékoztatjuk, hogy a  www.ingatlanirodak.safe77.com honlapjának megtekintésével Ön – minden további jogcselekmény nélkül – elfogadja a jelen Jogi nyilatkozatban foglalt valamennyi feltételt. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne látogassa meg honlapunkat!

 1. A Honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, valódiságáért, esetleges módosulásáért a Társaság felelősséget nem vállal.A Honlapon valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatási céllal kerül közzétételre, azok teljességéért, pontosságáért és megbízhatóságáért, valamint az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Társaság felelősséget nem vállal, felhasználásuk az Ön saját felelősségére történik.
 2. A Társaság nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.
 3. A Honlapon megjelenő nevek, kifejezések, logók, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk, letölthető dokumentumok védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak, melyek jogosulatlan, a személyes használatot meghaladó mértékben bármilyen formában kizárólag a Társaság írásbeli engedélyével használható fel, egyéb esetben felhasználásuk jogszabályba ütközik.
 4. A Honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva a Társaság részére juttatott bármely információ, ötlet vagy koncepció a Társaság tulajdonába megy át, azt a Társaság szabadon felhasználhatja.
 5. Amennyiben a Honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) ad meg, azokat a Társaság kezeli és archiválja. Az adatszolgáltatás önkéntes. Kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, valamint bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve törlését.
 6. A Honlapról linkek segítségével elérhető weboldalakon szereplő információkat a Társaság nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.
 7. A Honlap adatai tájékoztatási és információs célokat szolgálnak.
 8. A www.ingatlanirodak.safe77.com függetlenül működik és céljuk a lakosság tájékoztatása, és nem minősülnek az 1996. évi CXII tv. (Hpt.) szerinti pénzügyi közvetítőnek és eljárásukért pénzügyi vállalkozástól díjazásban vagy kompenzációban semmilyen címen nem részesülnek.
 9. A Honlap tartalma nem minősül termékajánlásnak, pénzügyi vagy befektetési tanácsadásnak!
 10. A Társaság bármely, a honlap használata során tudomására jutott személyes adatot a Strasbourgban 1981. január 28. napján kelt Egyezményt kihirdető 1998. évi VI. törvény és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezeli. Amennyiben Ön az Interneten keresztül bármely személyes adatát eljuttatja a Társasághoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társaság azt a hivatkozott törvényeknek megfelelően – az adatátadás jellege által meghatározott céllal és ideig – nyilvántartsa és kezelje.
 11. Jelen Jogi nyilatkozat esetleges jövőbeni módosítása esetén a változásokat a Társaság a honlapján teszi közzé, és a közzététellel egyidejűleg módosításra kifejezetten felhívja a honlap látogatóinak figyelmét.

Budapest, 2016. május 31.